• میزان نیاز به مواد مغذی

    نیاز به مواد مغذی با توجه به شرایط آب و هوائی و سن گله متفاوت می‌باشد. بنابراین وظیفه متخصص تغذیه ای…

  • نگهداری دان

    روش مناسب برای نگهداری دان استفاده از مخزن برای هر آشیانه می‌باشد. ظرفیت این مخزن باید به اندازه‌ای …

  • کنترل سلامت گله

    بمنظور بررسی وضعیت سلامت گله و مشاهده رفتار و حرکات آنها و همچنین برای مشخص نمودن میزان مصونیت و ایم…

آخرین نوشته ها

لینک تلگرام | 09124439674
لینک اینستاگرام | nemunetak