• نور سالن پرورش بوقلمون

    در 48 ساعت اول باید در تمام مدت شبانه روز از روشنایی در سالن نگهداری جوجه بوقلمون‌ها استفاده کرد. بع…

  • دمای سالن پرورش بوقلمون

    دما در هفته های مختلف باید به قرار زیر باشد: در شروع دوره پرورش و در سیستم آشیانه گرم (گرمایش در کل …

  • راهنمای فروش بوقلمون

    پیش از شروع هر کاری ، باید در زمینه اصول بازاریابی، بازار رقابتی برای فروش محصول و یا حتی بازار سازی…

آخرین نوشته ها

لینک تلگرام | 09124439674
لینک اینستاگرام | nemunetak