صفحه اصلی / كاهش شديد جوجه بومي در ايران

كاهش شديد جوجه بومي در ايران

كاهش شديد جوجه بومي در ايران

با روند بيماري كرونا در كشور و رونند خريد نركردن جوجه از سمت مرغ دار هاي كشور  روند كاهش جوجه يك روز در روز هاي و حتي ماه ها ادامه دارد امروز 9/1/99 پس از چندر روز گذشتن از سال نو به روند بعد خود ادامه ئار خواهد بود

لینک تلگرام | 09124439674
لینک اینستاگرام | nemunetak